Facebook Twitter
gtclube.com

Các Bộ Phận Tự động Có Thể Khiến Bạn Phải Trả Giá Lớn

Đăng trên Bước Dều 13, 2023 bởi Erwin Delagarza

Bán hàng phụ tùng ô tô là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên hành tinh. Là thực tế vì mọi người trên trái đất đều đi kèm với một chiếc ô tô ngoại trừ có thể ở các nước kém phát triển. Một số bộ phận tự động xuống cấp khá nhanh như bộ lọc dầu ví dụ. Một số kéo dài chỉ một chút như giày phanh và miếng đệm. Và bạn có những phần cảm ơn thiên đàng không xuống cấp thường xuyên như truyền hoặc xe hơi sẽ không thể giữ được chi phí khôn ngoan.

Nhưng có nhiều thứ cho một phần xe hơn là chính phần. Make và Model và năm của một chiếc xe của một người có thể có ảnh hưởng lớn đến việc phần này chắc chắn sẽ chi phí để thay thế và phần dễ dàng của bộ phận.

Nhưng việc có được đơn giản không chỉ giới hạn trong tuổi của ô tô. Các phương tiện có sản xuất hạn chế cũng có thể khó có được các bộ phận, đặc biệt nếu xe không phải là người bán lớn. Lý do đằng sau đó là một lần nữa rõ ràng. Giữ hàng tồn kho mà không có khả năng được bán là đắt tiền. Vì vậy, các đại lý phụ tùng ô tô giữ nguồn cung cấp giới hạn cho các phương tiện này.

Cách dễ nhất để tìm giá tốt nhất cho các bộ phận tự động sẽ là kiểm tra xung quanh. Nhìn trên web. Đi đến đấu giá bộ phận tự động. Đi đến bãi rác, nếu bạn không muốn một phần đã sử dụng cho một thứ gì đó quan trọng như một động cơ. Một số thứ như tay nắm cửa và công cụ không chức năng như thế là tốt. Có lẽ họ sẽ không đi về phía nam một thời gian. Nhưng đối với các mặt hàng giữ cho chiếc xe của bạn chạy, khi bạn có đủ khả năng, nên có được mới.